Nevtrekh

Baraa Kharitsuul

Minii khudaldaany sags

Üilchilgeenii utas:75353333
wap tsogtsolbor

BAR код уншуулах

APP татаж авах
бүртгүүлэх урилга

0
Миний сагс

Шинээр нэмэгдсэн бараа

сагсан дотор нийт0төрлийн бараабараа тооцогдсон
НҮҮР ХУУДАС> after service> Зохиолын агуулга

Гүйлгээний нөхцөл

2015-12-04 23:18

хэрэглэгч барааг хүлээж авах ,захиалах болон барааг хүргэх үед доорх нөхцөлийг баримтлах хэрэгтэй. Та Khugjil сайтад захиалга хийхийн өмнө эсвэл барааг илгээхийн өмнө доорх нөхцөлийг сайтар уншиж танилцана уу.

1. Таны захиалсан барааны үнэ захиалга хийгдэх үед Khugjil сайт дээрх үнээр хийгдэнэ.

2. Та захиалга хийх үедээ өөрийн жинхэнэ овог нэр, барааг хүлээн авах хаяг, холбоо барих утасны дугаараа тодорхой бичнэ үү. Дараах шалтгаануудын улмаас захиалга хойшлогдох эсвэл бараа хүргэлт хийх боломжгүй болсон үед Khugjil сайт хариуцахгүй болно.

    A. хэрэглэгч хаягаа буруу бичсэн эсвэл хаяг нь тодорхойгүй үед .

    B. барааг хүлээн аваагүйгээс болоод давтан хүргэлт хийх үед гарах зардал болон хохиролыг компани хариуцахгүй         болно.

    C. Давагдашгүй хүчин зүйл: Байгалийн гамшиг,онц байдал зарласан үед болон иргэний дайны үед.


3. Мэдээллийн аюулгүй байдал: Таны бараа захиалахдаа өгсөн хувийн мэдээллийг бид гадагшаа задруулахгүй ба Khugjil сайтын хариуцсан ажилтан таны захиалгыг гүйцэтгэх болно

4. Нууцлал: Khugjil ямар ч тохиолдолд таны хувийн болон захиалгын мэдээллийг гуравдагч этгээдэд /хуулийн шүүхийн байгууллагаас бусад/ этгээдэд задруулахгүй.

5. Хариуцлага хүлээхээс татгалзах: Хэрвээ давагдашгүй хүчин зүйл болон бусад Khugjil сайтаас зохицуулах боломжгүй шалтгаанаар жишээлвэл Khugjil сайтын борлуулалтын систем ашиглах боломжгүйгээс болоод интернэт худалдааны үйл ажиллагаагаа явуулж чадахгүй болох, холбогдох мэдээлэл бүртгэлийг алдсан тохиолдолд. Khugjil сайт нь асуудлыг сайнаар шийдвэрлэж хэрэглэгчид эдийн засгийн хохирол учруулахгүйн тулд хичээх болно.

6. Хэрэглэгчийн хяналт: Khugjil сайт нь хэрэглэгчдэд сэтгэлд хүрсэн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд хичээн ажиллах бөгөөд үйлчилгээний явцад хэрэглэгчийн санал хүсэлт, хяналт зэргийг хүлээн авч ажиллана.

7. Маргааныг шийдвэрлэх: Хэрвээ хэрэглэгч Khugjil сайт хоёрын дунд ямар нэгэн маргаантай асуудал үүсвэл тухайн үеийн гэрээгээр баримт болгон холбогдох хуулийн дагуу  маргааныг шийдвэрлэнэ.


тусгай тайлбар1. Khugjil сайтын хэрэглэгч хувь хүн аж ахуйн нэгж албан байгууллага програм ашиглан бүх үйлчилгээг авч болох ба бөөний худалдаа эрхлэгчид үүнд хамаарахгүй. Хэрвээ бөөний худалдаа эрхлэгчид гэдэг нь илэрсэн тохиолдолд, Khugjil сайт үйлчилгээ үзүүлэхээс татгалзаж болно. Үүнээс үүдсэн үр дагаварыг бөөний худалдаа эрхлэгч өөрсдөө хариуцна.

2. Цаг тооцох арга: Захиалгаа хийсний дараа 30 хоногийг сараар,365 хоногийг нэг жил гэж тооцно. Автоматаар жил сар гэж тоолохгүй.Khugjil сайтын амлалт<!--EndFragment-->


1. Бид танд хямд үнэ чанарын баталгааг амлаж сэтгэл ханамжтай үйлчилгээг үзүүлнэ.Манай сайт нь худалдаалагдаж буй бүтээгдэхүүндээ бодитоор үзэж сонголт хийсэн мэт чанарын баталгааг амлаж байгаа бөгөөд тус бүтээгдэхүүнүүд нь стандартын шаардлага хангасан мөн улсын холбогдох байгууллагаар баталгаажсан болно.

2. Манай сайт нь тээвэрлэлтийн явц дахь даатгалын хураамж болон тээвэрлэлтийн явцад гарах эрсдлийг хариуцна.Хэрвээ үйлялүүлэгч бараага хүлээж авах үед хагарсан гэмтсэн бүрэн бүтэн биш байгаа тохиолдолд хүлээж авсан даруйдаа /газар дээр нь/ мэдэгдвэл барааг буцаах болон зохих аргаар шийдвэрлэж өгөх болно.

3.Манай компани нь интернэтээр болон платформоор төлбөр төлж хэрэглэгчдийн бичиг баримтын төлбөр


тусгай сануулга


Бид илгээж байгаа бараа бүтээгдэхүүний баглаа боодол тоо ширхэгийг дутаалгүй явуулах болно.Та бараагаа хүлээн авахдаа газар дээр нь барааны баримт болон захиалсан бараа чинь мөн хэсгийг сайтар шалгана уу.хэрвээ барааны тоо ширхэг дутсан эсвэл хагарч гэмтсэн тохиолдолд тухайн үед нь бараа хүргэлтийн ажилтантай цуг манай компанитай холбогдоно уу . Хэрвээ илгээсэн барааны баглаа боодол задарсан тээвэрлэх явцад бараа хагарч гэмтсэн зэргийг мэдвэл хүлээж авсан даруйдаа мэдэгдэх эсвэл хүлээн авахаас татгалзаж манай компанид мэдэгдэнэ. Хэрвээ та болон танийг төлөөлөх хэн нэгэн гарын үсэг зурж хүлээн авсан бол захиалсан барааны боодол бүрэн бүтэн,тоо ширхэг дутаагүй гэж үзээд барааг буцаах боломжгүй болно. Цахилгаан бараа жишээлбэл: Гар утас,зургийн аппарат, зөөврийн компьютер зэрэг үйлдвэрээсээ баглаа боодолтой 3C шошготой бүтээгдэхүүнийг үлдвэрийн баглаа боодлыг адалж болно гэхдээ батерей хийн асааж болохгүй,тогонд залгаж ус хүргэж карт хийж болохгүй.Барааны баглаа боодол бүрэн бүтэн хэсгийг шалгаж байж хүлээн авснаа баталгаажуулна. Барааг авч баталгаа хийсний дараа асуудлыг шийдвэрлэх боломжгүй.


зөрчлийн журам


Хэрэглэгч Khugjil сайтын дансны дугаарыг ашиглаж байгаа аливаа үйлдэл нь  хууль дүрмийн дагуу платформын дүрэм болон бүртгэлийн гэрээний хүрээнд байна. Дараах үйлдлүүд гарсан тохиолдолд /үүгээр хязгаарлагдахгүй / : хэрэглэгч өөрийн хүсэлтээр Khugjil сайт болон худалдагч тал нь эрхийг бууруулахыг хүлээн зөвшөөрсөн гэж үзнэ.  зайлшгүй шаардлагатай эрсдлийг шалгах Khugjil сайтын дансыг хаах буюу царцаах, захиалга цуцлах, үйлчилгээ явуулахыг түр болон бүр зогсоох зэрэгт Khugjil сайт болон худалдагч тал ямар нэгэн нөхөн төлбөр төлөхгүй. Хэрвээ Khugjil сайттай холбоотой хохирол учруулсан тохиолдолд хариуцлагыг өөрөө хүлээнэ.


1. Зөрчил хэсэг нь дараах үйлдлүүдээр хязгаарлагдахгүй

    (1) хуурамч мэдээллээр бүртгүүлэх.

    (2) хуурамч арилжаа хийж, хуурамчаар сайн үнэлгээ өгөх, баримтгүйгээр санаатай муу үнэлгээ өгөх.

    (3) худалдан авсан жинхэнэ барааг буцаах үедээ хуурамч бараагаар солих

    (4) шалтгаангүйгээр барааг хүлээн авч баталгаа хийхээс татгалзах

    (5) худалдан авсан бараа болон үйлчилгээ, үнэлгээ, төлбөр буцаах хүсэлт, борлуулсаны дараах үйлчилгээ,     гомдол мэдүүлэх,буруугаар ашиглах, Khugjil сайтаас өгсөн эрхийг зөрчих Бусдын хууль ёсны эрх, ашиг сонирхлыг     хохироох буюу платформ ажиллуулахыг хориглох Жишээлбэл: Бусдын дутагдлыг ашиглан гомдол     гаргах,санаатайгаар муу үнэлгээ өгч бусдыг сүрдүүлэх,өөрт оногдохгүй ашгийн хувийг нэхэх

    (6) стандартад нийцээгүй захиалгыг шийдвэрлэх дүрэм (тусгайлсан зүйлийг харах,хууль бус захиалгатай     холбоотой дүрэм журам)

    (7)Khugjil сайтын шийдвэрээр хэрэглэгчийн захиалгын үйл явц нь тэгш эрхийн болон шударга ёсны зарчимд     харшилсан тохиолдолд.


Өмнөх нүүр: Захиалгыг баталгаажуулах болон цуцлах нөхцөлүүд Дараах нүүр: Буцаалтын явц