Бүртгүүлсэний дараа Та болох нь

  1. Бараа Худалдаж авах захиалгаа төлөх
  2. Таваар цуглуулах дэлгүүр анхаарах
  3. Аюулгүй гүйлгээ, итгэмжтэй
  4. Дэлгүүр нээхийг гуйчлах, таваар борлуулах
  5. Таваар лавлах, үйлчилгээ үнэлэх
  6. Орон зайны найздаа хуваалцах